CENTAR RABLJENIH VOZILA

Mercedes-Benz Leasing Hrvatska


Financijske usluge koje odgovaraju vašim potrebama.


Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. društvo je koncerna Daimler, odnosno Daimler Financial Services, jednog od vodećih svjetskih davatelja financijskih usluga pod okriljem proizvođača u 40 zemalja diljem svijeta.

Pregled financijskih proizvoda - Imamo rješenje za svakog kupca, izbor je Vaš.
Financijski leasing Financijski leasing Operativni leasing Operativni leasing Operativni leasing
Leasing proizvod Financijski leasing Financijski leasing s balon-ratom Operativni leasing Operativni leasing Akontacija Operativni leasing s ostatkom vrijednosti
Proizvod namijenjen Za pravne i fizičke osobe Za pravne i fizičke osobe Za pravne i fizičke osobe Za pravne i fizičke osobe Za pravne i fizičke osobe
Rok financiranja 12-72 mjeseca za nova i rabljena* osobna i laka gospodarska vozila. 12-84 mjeseca za nove i rabljene** kamione i autobuse. 12-72 mjeseca za nova i rabljena* osobna i laka gospodarska vozila. 12-84 mjeseca za nove i rabljene** kamione i autobuse. 12-72 mjeseca za nova i rabljena* osobna i laka gospodarska vozila. 12-84 mjeseca za nove i rabljene** kamione i autobuse. 12-72 mjeseca za nova i rabljena* osobna i laka gospodarska vozila. 12-84 mjeseca za nove i rabljene** kamione i autobuse. 12-72 mjeseca za nova i rabljena* osobna i laka gospodarska vozila. 12-84 mjeseca za nove i rabljene** kamione i autobuse.
Pogodnosti Stjecanje vlasništva nad vozilom nakon podmirivanja svih obveza i bez dodatnih troškova. Stjecanje vlasništva nad vozilom nakon podmirivanja svih obveza i bez dodatnih troškova. Uporaba vozila uz najmanje moguće troškove. Uporaba vozila uz najmanje moguće troškove. Uporaba vozila uz najmanje moguće troškove.
Značajke financiranja Zaduženje na vrijednost vozila evidentira se u bilanci. Objekt leasinga amortizira se u poslovnim knjigama korisnika. Zaduženje na vrijednost vozila evidentira se u bilanci. Objekt leasinga amortizira se u poslovnim knjigama korisnika. Obveze iz ugovora ne povećavaju zaduženost u bilanci najmoprimatelja. Objekt leasinga amortizira se u poslovnim knjigama najmodavatelja. Obveze iz ugovora ne povećavaju zaduženost u bilanci najmoprimatelja. Objekt leasinga amortizira se u poslovnim knjigama najmodavatelja. Obveze iz ugovora ne povećavaju zaduženost u bilanci najmoprimatelja. Objekt leasinga amortizira se u poslovnim knjigama najmodavatelja.
* nakon isteka ugovora rabljena osobna i laka gospodarska vozila ne smiju biti starija od 9 godina
** nakon isteka ugovora rabljeni kamioni ne smiju biti stariji od 10 godina, a autobusi stariji od 13 godina


Operativni leasing


Operativni leasing podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.

Operativni leasing


 • Operativni leasing pogodan je za fizičke i pravne osobe.
 • Operativni leasing podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja leasinga.
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja leasinga.
 • Za visinu najamnine odlučujuća je visina učešća.
 • Minimalno učešće definirano je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka ugovora vraća primatelju leasinga u skladu s ugovorom o operativnom leasingu.

Operativni leasing Akontacija


 • Operativni leasing Akontacija kao oblik financiranja isti je kao i operativni leasing, ali prednost je tog proizvoda u tome što primatelj leasinga, kako bi umanjio iznos mjesečne najamnine, ima mogućnost uplatiti veće učešće od jamčevine, koja je ograničena standardnim uvjetima.
 • Operativni leasing Akontacija podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja leasinga.
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja.
 • Iznos željenog učešća dijeli se na jamčevinu, koja predstavlja depozit i koja ne ulazi u poslovne rashode (i za koju se ne izdaje račun, već potvrda o uplati), i akontaciju, koja se na osnovi računa može knjižiti u poslovne rashode.
 • Akontacija se, kao sastavni dio kalkulacije izračunate najamnine, kod isteka ugovora ne vraća.

Operativni leasing s ostatkom vrijednosti


 • Operativni leasing s ostatkom vrijednosti isti je oblik financiranja kao i operativni leasing, osim što su manje mjesečne najamnine uvjetovane visinom akontacije i ostatka vrijednosti.
 • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja najma.
 • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja.
 • Za visinu najamnine odlučujući su očekivani ostatak vrijednosti vozila na kraju najma i visina uplaćene akontacije. Ostatak vrijednosti utvrđuje se u suradnji s ovlaštenom prodajnom mrežom prema tipu vozila, ugovorenoj kilometraži i trajanju ugovora.
 • Minimalna akontacija definirana je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga.

Financijski leasing


Financijski leasing je namjenjen prije svega klijentima koji po isteku ugovora žele otkupiti vozilo, a za vrijeme trajanja ugovora ga računovodstveno knjižiti kao imovinu tvrtke, odnosno mjesečno amortizirati.

Financijski leasing


 • Financijski leasing pogodan je za fizičke i pravne osobe.
 • Osnovna je prednost to što primatelj leasinga nakon podmirivanja svih obveza bez dodatnih troškova stječe vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Gospodarski je vlasnik objekta leasinga primatelj leasinga. Objekt leasing amortizira se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilanci primatelja leasinga.
 • Pravni je vlasnik objekta leasing davatelj leasinga, znači Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. (koji je upisan i u prometnu dozvolu).
 • Minimalna akontacija definirana je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka najma ne vraća.

Financijski leasing s balon-ratom


 • Financijski leasing s balon-ratom kao oblik financiranja isti je kao i financijski leasing. Jedina je razlika u tome što visinu mjesečne rate određuju visina akontacije i balon-rata na kraju ugovora. Balon-rata ne smije biti veća od očekivane tržišne vrijednosti vozila na kraju ugovora.
 • Financijski leasing s balon-ratom pogodan je za fizičke i pravne osobe.
 • Osnovna je prednost da se mjesečne rate mogu umanjiti većom ratom na kraju ugovora (balon-ratom) te da primatelj leasinga nakon podmirivanja svih obveza bez dodatnih troškova stječe vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Gospodarski je vlasnik objekta leasinga primatelj leasinga. Objekt leasinga amortizira se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilanci primatelja leasinga.
 • Pravni je vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga, znači Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. (koji je upisan i u prometnu dozvolu).
 • Minimalna akontacija definirana je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka najma ne vraća.

Aktualne Mercedes-Benz Leasing kampanje
Fiksna kamata 5,99%


Trošak odobrenja: 1%. Namijenjen je financiranju novih i rabljenih vozila.

 • Kamata: 5,99% fiksna
 • Trošak odobrenja: 1%
 • Vrsta vozila: Mercedes-Benz osobna vozila nova i rabljena
 • Trajanje: od 12 do 60 mjeseci
 • Dostupan za obje vrste financiranja: operativni i financijski leasing
* Kreditna odluka u roku od 30 minuta za sve zahtjeve zaprimljene od ponedjeljka do petka od 8.30 do 16.00 sati.
** Bude li potrebno, kreditni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju.Express leasing


Odobrenje uz šalicu kave. Odobrenje financiranja za samo 30 minuta! Namijenjen je financiranju novih i rabljenih vozila.

 • Odobrenje financiranja za samo 30 minuta!*
 • Potrebna minimalna dokumentacija za odobrenje!**
 • Namijenjen je financiranju novih i rabljenih vozila.
 • Dostupan za obje vrste financiranja: operativni i financijski leasing
 • Minimalno učešće iznosi 30%.
 • Rok otplate je do 48 mjeseci.
* Kreditna odluka u roku od 30 minuta za sve zahtjeve zaprimljene od ponedjeljka do petka od 8.30 do 16.00 sati.
** Bude li potrebno, kreditni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju.Trećine


1/3 - 1/3 - 1/3

Financijski leasing na rok od 2 godine. Namijenjen je financiranju svih vozila.

 • Smanjena dokumentacija za odobrenje.
 • Namijenjen je financiranju svih vozila.
 • Financijski leasing na rok od 2 godine. Otplata vozila i troškova u mjesečnim obrocima: 1/3 cijene vozila i trošak odobrenja plaća se prije isporuke vozila, 1/3 cijene vozila i kamata nakon 12 mjeseci, 1/3 cijene vozila i kamata nakon 24 mjeseca. Po otplati 2. rate vozilo prelazi u vlasništvo najmoprimatelja.


Polovine


50/50

Kreditna odluka u roku od 50 minuta. Namijenjen je financiranju svih vozila.
 • Odobrenje financiranja za samo 50 minuta!*
 • Potrebna minimalna dokumentacija za odobrenje!**
 • Namijenjen je financiranju svih vozila.
 • Dostupan za obje vrste financiranja: operativni i financijski leasing.
 • Minimalno učešće iznosi 50% od ukupne cijene vozila.
 • Rok otplate je do 12 mjeseci.
* Kreditna odluka u roku od 50 minuta zajamčena je za sve zahtjeve zaprimljene od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati.
** Bude li potrebno, kreditni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju.